Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodne

  • Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej
  • Systemy uzdatniania wody
  • Zewnętrzne sieci wodociągowe

Instalacje kanalizacyjne

  • Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
  • Grawitacyjne i podciśnieniowe systemy odwadniania dachów i kanalizacji deszczowych
  • Przepompownie ścieków
  • Zewnętrzne sieci kanalizacyjne