Instalacje grzewcze i chłodnicze

Ogrzewanie

  • Kompleksowe instalacje grzewcze
  • Kotłownie
  • Systemy wymiany i odzysku ciepła
  • Pompy ciepła i systemy solarne
  • Zewnętrzne sieci cieplne

Chłodzenie i procesy mroźnicze

  • Instalacje amoniakalne dla przemysłu spożywczego
  • Instalacje freonowe / amoniakalne dla pomieszczeń mroźni, chłodni i linii produkcyjnych
  • Instalacje freonowe / wodne dla potrzeb klimatyzacji precyzyjnej (serwerownie i centra danych)
  • Instalacje freonowe i wodne dla standardowych instalacji chłodniczych