Rodzaje wykonywanych instalacji

 

  • Instalacje grzewcze i chłodnicze
  • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne
  • Instalacje technologiczno-przemysłowe
  • Instalacje elektryczne silno- i słaboprądowe
  • Instalacje ochrony przeciwpożarowej

Łącząc działanie poszczególnych instalacji w realizowanych obiektach w jedną funkcjonalną całość poprzez nadrzędne systemy nadzoru i automatyki optymalizujemy zapotrzebowanie na poszczególne media redukując równocześnie ich koszty. Zapewniamy przy tym wysoką sprawność energetyczną oraz efektywność działania wszystkich instalacji.

Łącząc działanie poszczególnych instalacji w realizowanych obiektach w jedną funkcjonalną całość poprzez nadrzędne systemy nadzoru i automatyki optymalizujemy zapotrzebowanie na poszczególne media redukując równocześnie ich koszty. Zapewniamy przy tym wysoką sprawność energetyczną oraz efektywność działania wszystkich instalacji.