CH ETC Swarzędz

W połowie grudnia 2015 Imtech Polska rozpoczął pierwsze prace projektowe w ramach kompleksowej realizacji zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy modernizacji Centrum Handlowego ETC w Swarzędzu.

Na zlecenie Doraco Imtech opracowuje obecnie dokumentację wykonawczą w zakresie branży elektrycznej silno- i słaboprądowej (w tym systemu BMS) oraz instalacji mechanicznych i przeciwpożarowych, a także sieci i przyłączy zewnętrznych, zaś na początek marca 2016 przewidziano początek prac montażowych. Zakończenie budowy połączone z otwarciem nowego Centrum Handlowego planowane jest na grudzień 2016.