Elektrownia Opole Blok 5 i 6

Na początku grudnia 2015 Imtech Polska rozpoczął realizację pierwszego etapu prac związanych z wykonaniem instalacji zraszaczowej dla potrzeb budowy nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 w ramach rozbudowy Elektrowni Opole. Zakres prac będzie obejmował budowę dwóch pompowni oraz kompletne instalacje ochrony zraszaczowej nowych tuneli kablowych oraz budynków elektrycznych. Całość instalacji realizowana na zlecenie Polimex Projekt Opole ma zostać wykonana i odebrana zgodnie z wymogami VdS do końca 2016 roku. Niezależnie od samej realizacji projekt wykonawczy dla powyższego zadania (zatwierdzany również przez VdS) opracowywany jest przez Imtech na zlecenie Alstom Power Polska.